G-Finka

G-Finka

Då är våren äntligen här och utearbetet har börjat ordentligt. Taket är lagat, nu ska det grundmålas och gummimålas så inget vatten tränger in och förstör kaffedrickandet….. Väggarna är snart färdigslipade, så grundmålningen kan börja även där. inne har däremot...