Tillsammans enade vi står, tills nästa avlämningsställe vi når……

Tillsammans enade vi står,
tills nästa avlämningsställe vi når……

Efter att ha inhandlat batterier och nästan en ny motor rör den sig tyst framåt i mockligt tempo. Här ska levereras ekologisktbröd bröd till när och fjärran, ivart fall när.Ring så moppar vi….fattas bara en låda med en logga och något slagfärdigt, nån som har förslag?